Kategorija SEO

Šta je SEO?

Odlučili ste pokrenuti vlastitu web stranicu, zakupili ste hosting i domenu, te napokon napravili dizajn, ali što dalje? Web stranica koja nema posjeta je beznačajna. Što Vam znači atraktivan i praktičan dizajn i koristan sadržaj kada ga nitko ne može…