Visual Studio Code - je sada Open Source

23 January, 2021

Open Source #Visual Studio Code #VS Code

VS Code je novi tip alatke koja kombinuje jednostavnost uređivanja koda sa onim što programeru treba. Code pruža podršku za sveobuhvatno uređivanje i otklanjanje grešaka, i laganu integraciju sa postojećim alatima.

Visual Studio Code

Projekat je sada otvorenog koda i dostupan je putem GitHub https://github.com/microsoft/vscode