Kako promeniti PHP verziju

23 January, 2021

cPanel #PHP

Na X-Team jednostavno možete odabrati željenu PHP verziju za vaš hosting nalog. Sve što je potrebno jeste da se logujete na cPanel i odaberete u prozoru Software and Services > Select PHP Version.

Na sledećoj stranici će vam se prikazati PHP verzije koje možete da odaberete. Ovo je korisno ukoliko je vaš sajt rađen za neku stariju ili noviju PHP verziju. Jednostavnom promenom možete da ga prilagodite vašoj aplikaciji.