MySQL

Kako da napravim MySQL bazu

U ovom uputstvu ćemo vam objasniti kako da napravite MySQL bazu i dodate joj korisnika sa dozvolama.